PUNK-R | Prenatale Uro-Nefrologische Kinder-Registratie

AANMELDING VOOR DEELNAME IS GESTOPT MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2010


Landelijk onderzoek naar aangeboren afwijkingen aan nieren of urinewegen.

PUNK-R is een landelijke registratie van medische gegevens van het ongeboren kind bij 20 weken zwangerschap tot een jaar na de geboorte.

Voor dit onderzoek worden gegevens verzameld van gezonde ongeboren kinderen en van kinderen bij wie voor de geboorte, dus al tijdens de zwangerschap, een afwijking aan de nieren of de blaas is vastgesteld.

Doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in de betekenis van afwijkende echobeelden van nieren en blaas bij het kind tijdens de zwangerschap.
Met de resultaten van dit onderzoek verwachten wij in de toekomst aanstaande ouders beter te kunnen informeren over de gevolgen van aangeboren afwijkingen van de nieren of de blaas.

Wie kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek?

Alle vrouwen die een echo hebben laten maken tussen 18 en 22 weken zwangerschap en nog niet bevallen zijn kunnen aan het landelijk onderzoek naar afwijkingen van nieren en blaas mee doen.


Voor dit onderzoek worden gegevens verzameld van het ongeboren kind bij 20 weken zwangerschap tot een jaar na de geboorte.

Projectleiders:

Prof. dr. W.F.J. Feitz, Kinderuroloog, UMC St. Radboud
Drs. L. Koster-Kamphuis, Kindernefroloog, UMC St. Radboud


Curatrial SMO & Research ondersteunt het project op het gebied van project en datamanagement.


Voor meer informatie:

Curatrial SMO & Research
PO Box 30016
6803 AA ARNHEM

T 026 389 06 77
E info@curatrial.com